Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0280(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0245/2018

Predkladané texty :

A8-0245/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg

12. Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss uviedol správu.

V rozprave vystúpila Catherine Stihler (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marc Joulaud (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Michał Boni (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D a Sajjad Karim v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken a Evelyn Regner.

Vystúpili: Andrus Ansip (podpredseda Komisie) a Axel Voss.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 12.9.2018.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia