Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0280(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0245/2018

Ingivna texter :

A8-0245/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Röstförklaringar
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

12. Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Catherine Stihler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Zdzisław Krasnodębski (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marc Joulaud (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Michał Boni (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, och Sajjad Karim för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken och Evelyn Regner.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) och Axel Voss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 12.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy