Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg

14. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den lave tærskel, om en afstemning om en anmodning fra INTA om at høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, for at det kunne afgive en udtalelse om funktionen af de interne rådgivende grupper, som var blevet meddelt i protokollen afra mandag den 10. september 2018 (punkt 9 i protokollen af 10.9.2018).

Denne anmodning ansås således i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, for at være blevet godtaget.

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik