Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

14. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen tillkännagav att han inte mottagit någon begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att hålla omröstning om INTA:s begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och be den avge ett yttrande om de inhemska rådgivande gruppernas arbete, som tillkännagavs i prototokollet måndagen den 10 september 2018 (punkt 9 i protokollet av den 10.9.2018).

Denna begäran ansågs därför i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen godkänd.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy