Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0308/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0341

Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург

15. Автономни оръжейни системи (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Автономни оръжейни системи (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund и Neena Gill.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, от името на групата ECR, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 12.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност