Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2752(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0308/2018

Keskustelut :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Äänestykset :

PV 12/09/2018 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0341

Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - Strasbourg

15. Autonomiset asejärjestelmät (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Autonomiset asejärjestelmät (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund ja Neena Gill.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018)

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018)

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018)

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018)

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018)

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.8.

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö