Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2752(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0308/2018

Debatten :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0341

Notulen
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg

15. Autonome wapensystemen (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Autonome wapensystemen (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund en Neena Gill.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 12.9.2018.

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid