Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2752(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0308/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0341

Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

15. Autonoma vapensystem (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund och Neena Gill.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, för Verts/ALE-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, för PPE-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, för ECR-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, för GUE/NGL-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, för S&D-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 12.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy