Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2271(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0251/2018

Внесени текстове :

A8-0251/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 16
CRE 11/09/2018 - 16

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.9
CRE 12/09/2018 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0342

Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург

16. Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
CRE

Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ [2017/2271(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok представи доклада.

Изказа се Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA).

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, James Carver, независим член на ЕП, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa и Lampros Fountoulis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Андрей Ковачев, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly и Paulo Rangel.

Изказаха се: Federica Mogherini и Elmar Brok.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 12.9.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност