Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2271(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0251/2018

Indgivne tekster :

A8-0251/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 16
CRE 11/09/2018 - 16

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.9
CRE 12/09/2018 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0342

Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg

16. Status for forbindelserne mellem EU og USA (forhandling)
CRE

Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og USA [2017/2271(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok forelagde betænkningen.

Taler: Bernd Lange (ordfører for udtalelse fra INTA).

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, James Carver, løsgænger, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa og Lampros Fountoulis.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly og Paulo Rangel.

Talere: Federica Mogherini og Elmar Brok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 12.9.2018.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik