Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2271(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0251/2018

Teksty złożone :

A8-0251/2018

Debaty :

PV 11/09/2018 - 16
CRE 11/09/2018 - 16

Głosowanie :

PV 12/09/2018 - 6.9
CRE 12/09/2018 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0342

Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - Strasburg

16. Stan stosunków UE-USA (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków UE-USA [2017/2271(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Bernd Lange (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA).

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, James Carver niezrzeszony, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa i Lampros Fountoulis.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly i Paulo Rangel.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Elmar Brok.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 12.9.2018.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności