Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2271(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0251/2018

Ingivna texter :

A8-0251/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 16
CRE 11/09/2018 - 16

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.9
CRE 12/09/2018 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0342

Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

16. Läget i förbindelserna mellan EU och USA (debatt)
CRE

Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och USA [2017/2271(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Bernd Lange (föredragande av yttrande från utskottet INTA).

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, James Carver, grupplös, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa och Lampros Fountoulis.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly och Paulo Rangel.

Talare: Federica Mogherini och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 12.9.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy