Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург

17. Съобщение на председателството

В съответствие с член 166 от Правилника за дейността председателят реши да наложи санкции на Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena и Isabelle Thomas за провеждането на групови действия по време на пленарното заседание на 3 юли 2018 г. (точка 2 и точка 4 от протокола от 3.7.2018 г), които сериозно смутиха работата на Парламента в нарушение на принципите, установени в член 11 от Правилника за дейността. Тяхното поведение доведе до прекъсване на пленарното заседание за значителен период от време.

Що се отнася до Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena и Isabelle Thomas, санкцията се състои, на първо място, в лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от пет дни, на второ място и без да се засяга упражняването на правото им на гласуване в пленарна зала, в отстраняване от участие във всички дейности на Парламента и неговите органи за срок от пет последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, считано от 11 септември 2018 г.

Що се отнася до Edouard Martin, предвид по-голямата тежест на действията му в сравнение с действията на другите заинтересовани членове на Парламента, санкцията се състои, на първо място, в лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от 8 дни, на второ място и без да се засяга упражняването на правото му на гласуване в пленарна зала, в отстраняване от участие във всички дейности на Парламента и неговите органи за срок от 8 последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, считано от 11 септември 2018 г.

Решението беше съобщено на заинтересованите членове на Парламента, които могат да да подадат жалба по вътрешен ред до Бюрото срещу това решение в съответствие с член 167 от Правилника за дейността на Парламента.

Тъй като Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas и Edouard Martin са подали жалба по вътрешен ред по смисъла на горепосочения член, прилагането на санкцията срещу тях се преустановява докато Бюрото на Парламента се произнесе.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност