Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk

17. Sdělení předsednictví

Předseda se v souladu s článkem 166 jednacího řádu rozhodl uložit sankce těmto poslancům: Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena a Isabelle Thomas. Tito poslanci podnikli jako skupina kroky, které během denního zasedání dne 3. července 2018 (bod 2 a bod 4 zápisu ze dne 3.7.2018) závažným způsobem narušily řádný chod parlamentní činnosti, čímž porušili zásady stanovené v článku 11 jednacího řádu. Kvůli jejich chování muselo být denní zasedání na nezanedbatelně dlouhou dobu přerušeno.

Pokud jde o Georgese Bacha, Guillauma Balase, José Bového, Clauda Rolina, Marii Arenovou a Isabelle Thomasovou, sankce má formu jak ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu pěti dnů, tak dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací a z účasti na veškerých parlamentních činnostech na dobu pěti po sobě následujících dnů s platností od 11. září 2018, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu.

Co se týče Edouarda Martina, s ohledem na skutečnost, že se jeho akt ve srovnání s jednáním ostatních dotčených poslanců vyznačoval mimořádnou závažností, má sankce formu jak ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu osmi dnů, tak dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací a z účasti na veškerých parlamentních činnostech na dobu osmi po sobě následujících dnů s platností od 11. září 2018, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu.

Rozhodnutí bylo oznámeno dotčeným poslancům, kteří proti tomuto rozhodnutí mohou podat vnitřní odvolání k předsednictvu v souladu s článkem 167 jednacího řádu.

Jelikož Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas a Edouard Martin podali odvolání podle výše uvedeného článku, platnost sankcí, které jim byly uloženy, je pozastavena do doby, než předsednictvo přijme rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí