Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg

17. Meddelelse fra formanden

I overensstemmelse med forretnigsordeens artikel 166 havde formanden besluttet at pålægge Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena og Isabelle Thomas sanktioner for at have gennemført fælles aktioner under mødet den 3. juli 2018 (punkt 2 og punkt 4 i protokollen af 3.7.2018), der havde forstyrret Parlamentets arbejde groft under tilsidesættelse af principperne i forretningsordenens artikel 11. Deres opførsel havde udløst en afbrydelse af plenarmødet af en betydelig varighed.

For så vidt angår Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena og Isabelle Thomas bestod sanktionen for det første i tabet af retten til dagpenge i en periode på fem dage, og for det andet, og uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, af en udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på fem på hinanden følgende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer fra den 11. september 2018.

For så vidt angår Edouard Martin bestod sanktionen på grund af den højere alvorsgrad sammenlignet med de aktioner, som de andre berørte medlemmer havde gennemført, for det første i tabet af retten til dagpenge i en periode på 8 dage, og for det andet, og uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, af en udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på 8 på hinanden følgende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer fra den 11. september 2018.

Afgørelsen var blevet meddelt de pågældende medlemmer, der ville kunne indgive en intern klage over denne afgørelse til Præsidiet i henhold til forretningsordenens artikel 167.

Eftersom Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas og Edouard Martin havde indgivet en klage i henhold til ovennævnte artikel, var anvendelsen af sanktionen udsat, indtil Parlamentets Præsidium havde udtalt sig.

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik