Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - Strasbourg

17. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies on työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti päättänyt määrätä seuraamuksia Georges Bachille, Guillaume Balas'lle, José Bovélle, Edouard Martinille, Claude Rolinille, Maria Arenalle ja Isabelle Thomasille heidän yhdessä toteuttamiensa toimien johdosta, jotka häiritsivät vakavasti parlamentin toimintaa 3. heinäkuuta 2018 pidetyssä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 2 ja 4) 11 artiklassa määriteltyjen periaatteiden vastaisesti. Heidän käytöksensä johdosta täysistunto jouduttiin keskeyttämään pitkähköksi ajaksi.

Georges Bachin, Guillaume Balas'n, José Bovén, Claude Rolinin, Maria Arenan ja Isabelle Thomasin tapauksessa seuraamus koostuu ensinnänkin päivärahan pidättämisestä viiden päivän ajaksi ja toiseksi kiellosta osallistua mihinkään parlamentin toimintaan viiden parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan 11. syyskuuta 2018 alkaen, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa.

Edouard Martin syyllistyi vakavampaan järjestyshäiriöön kuin muut asianomaiset jäsenet ja hänen tapauksessaan seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä kahdeksan päivän ajaksi ja toiseksi kiellosta osallistua mihinkään parlamentin toimintaan kahdeksan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan 11. syyskuuta 2018 alkaen, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa.

Päätöksestä on tiedotettu kyseisille jäsenille, jotka voivat työjärjestyksen 167 artiklan mukaisesti hakea tähän päätökseen muutosta puhemiehistölle osoitetulla oikaisuvaatimuksella.

Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas ja Edouard Martin ovat hakeneet päätökseen muutosta edellä mainitun artiklan mukaisesti, joten seuraamuksen täytäntöönpano keskeytetään kunnes puhemiehistö vahvistaa sen.

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö