Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris - Strasbūra

17. Sēdes vadītāja paziņojums

Saskaņā ar Reglamenta 166. pantu priekšsēdētājs ir nolēmis piemērot sankcijas deputātiem Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena un Isabelle Thomas par minēto deputātu kopīgi veiktām darbībām 2018. gada 3. jūlija plenārsēdes laikā (2. punkts un 3.7.2018. protokola 4. punkts), kuras nopietni kavēja Parlamenta darbu, tādējādi pārkāpjot Reglamenta 11. pantā minētos principus. Viņu rīcības dēļ plenārsēde tika pārtraukta uz ievērojamu laika sprīdi.

Deputātiem Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena un Isabelle Thomas tiek piemērotas sankcijas, kas ietver, pirmkārt, tiesību saņemt dienas naudu zaudējumu uz piecām dienām, un otrkārt, neskarot tiesības balsot plenārsēdē, dalības apturēšanu visās Parlamenta un tā struktūrvienību darbībās uz piecām secīgām Parlamenta vai tā struktūrvienību, komiteju vai delegāciju sanāksmju dienām, sākot ar 2018. gada 11. septembri.

Deputātam Edouard Martin, ņemot vērā, ka viņa rīcībai bija nopietnākas sekas nekā pārējo deputātu darbībām, tiek piemērotas sankcijas, kas ietver, pirmkārt, tiesību saņemt dienas naudu zaudējumu uz astoņām dienām, un otrkārt, neskarot tiesības balsot plenārsēdē, dalības apturēšanu visās Parlamenta un tā struktūrvienību darbībās uz astoņām secīgām Parlamenta vai tā struktūrvienību, komiteju vai delegāciju sanāksmju dienām, sākot ar 2018. gada 11. septembri.

Lēmums ir darīts zināms attiecīgajiem deputātiem, kuri var iesniegt Prezidijam šī lēmuma iekšēju pārsūdzību saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 167. pantu.

Tā kā Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas un Edouard Martin ir iesnieguši pārsūdzību minētā panta nozīmē, viņiem piemērojamo sankciju izpilde ir apturēta līdz brīdim, kad Parlamenta Prezidijs nāks klajā ar savu lēmumu.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika