Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg

17. Mededeling van de Voorzitter

Overeenkomstig artikel 166 van het Reglement heeft de Voorzitter besloten Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena en Isabelle Thomas sancties op te leggen omdat ze tijdens de plenaire vergadering van 3 juli 2018 (punt 2 en punt 4 van de notulen van 3.7.2018), in strijd met de beginselen van artikel 11 van het Reglement, in groep acties hebben gevoerd die de werkzaamheden van het Parlement ernstig hebben verstoord. Door hun gedrag was de plenaire vergadering een tijdlang onderbroken.

Wat Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena en Isabelle Thomas betreft, bestaat de sanctie ten eerste uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van vijf dagen, en ten tweede, en onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen, gedurende een periode van vijf opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, met ingang van 11 september 2018.

Wat Edouard Martin betreft, wiens optreden erger was dan de acties van de andere betrokken leden, bestaat de sanctie ten eerste uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van acht dagen, en ten tweede, en onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen, gedurende een periode van acht opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, met ingang van 11 september 2018.

Het besluit is meegedeeld aan de betrokken leden, die hiertegen overeenkomstig artikel 167 van het Reglement van het Parlement bij het Bureau intern beroep kunnen instellen.

Daar Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas en Edouard Martin in de zin van voormeld artikel beroep hebben ingesteld, wordt de toepassing van de sanctie jegens hen geschorst totdat het Bureau van het Parlement zich heeft uitgesproken.

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid