Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk

18. Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Nathan Gill za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, a Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein a Alfred Sant.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí