Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg

18. Nødsituationen i Libyen og Middelhavet (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Nødsituationen i Libyen og Middelhavet (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Nathan Gill for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, og Eleftherios Synadinos, løsgænger.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein og Alfred Sant.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik