Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras

18. Kritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Kritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione (2018/2846(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Nathan Gill EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein ir Alfred Sant.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika