Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

18. Nödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Nödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, och Eleftherios Synadinos, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein och Alfred Sant.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy