Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург

19. Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, и Neoklis Sylikiotis.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност