Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - Strasburg

19. Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 13.9.2018.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności