Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg

19. Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL a Neoklis Sylikiotis.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 13.9.2018.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia