Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

19. Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy