Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2274(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0252/2018

Ingivna texter :

A8-0252/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 20
CRE 11/09/2018 - 20

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0343

Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

20. Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
CRE

Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och Kina [2017/2274(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Iuliu Winkler (föredragande av yttrande från utskottet INTA).

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Stefan Eck (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Julia Pitera för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam och Laima Liucija Andrikienė.

Talare: Federica Mogherini och Bas Belder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 12.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy