Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0413(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0394/2017

Ingivna texter :

A8-0394/2017

Debatter :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0338

Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

21. Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Maria Grapini för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Dariusz Rosati, Neena Gill och Tomáš Zdechovský.

Talare: Pierre Moscovici, Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 12.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy