Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0414(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0405/2017

Ingivna texter :

A8-0405/2017

Debatter :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0339

Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

22. Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Eva Joly (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici och Emilian Pavel.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen) och Ignazio Corrao.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 12.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy