Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk

23. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská komise (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský parlament (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská rada a Rada (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Soudní dvůr (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Účetní dvůr (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Výbor regionů (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský veřejný ochránce práv (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská služba pro vnější činnost (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru – Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Evropská komise. Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská agentura pro životní prostředí (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017– Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Zásobovací agentura Euratomu (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2076 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2017 - Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Společný podnik - Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Biotechnologie (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Iniciativa v oblasti inovativních léčivých přípravků (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Zvláštní zprávy Účetního dvora o udělení absolutoria Komisi za rok 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí