Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg

23. Modtagne dokumenter

Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Europa-Kommissionen (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Europa-Parlamentet (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Domstolen (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Den Europæiske Revisionsret (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Regionsudvalget (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Ombudsmand (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: Årsregnskab for Den Europæiske Udviklingsfond 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Euratoms Forsyningsagentur (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (AEAPP) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON, EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Fællesforetagende - Luftfart og miljø (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union – Regnskabsåret 2017 – Biobaserede industrier (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Initiativet om innovative lægemidler (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Fællesforetagende - Brændselsceller og brint (BCB) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union – Regnskabsåret 2017 – fællesforetagendet Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Revisionsrettens særberetninger om decharge for 2017 for Europa-Kommissionen (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik