Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - Strasbourg

23. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan komissio (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan parlamentti (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin tuomioistuin (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Alueiden komitea (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan oikeusasiamies (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle: Euroopan kehitysrahaston tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan ympäristökeskus (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan lääkevirasto (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan meriturvallisuusvirasto (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan lentoturvallisuusvirasto (AESA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan GNSS-virasto (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euratomin hankintakeskus (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan pankkiviranomainen (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON, EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (AEMF) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminta, varainhoito ja sen valvonta (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Yhteisyritys – Lentoturvallisuus (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Yhteisyrityksen perustaminen – ilmailu ja ympäristö (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Shift2Rail-yhteisyritys (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle varainhoiitovuonna 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö