Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 11. rujna 2018. - Strasbourg

23. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti Vijeća i Komisije:

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska komisija (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski parlament (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europsko vijeće i Vijeće (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Sud Europske unije (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Revizorski sud (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Odbor regija (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski ombudsman (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu Godišnji financijski izvještaj Europskog razvojnog fonda za 2017. (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za okoliš (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za lijekove (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017 - Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za pomorsku sigurnost (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija za europski GNSS (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2016. - Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za kemikalije (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON, EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017 - Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski potporni ured za azil (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Međunarodna organizacija za energiju fuzije ( ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Inicijativa za inovativne lijekove (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2017. (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti