Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - Strasburg

23. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Komisja Europejska (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Parlament Europejski (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Rada Europejska i Rada (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Komitet Regionów (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego – roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Leków (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska – Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Chemikaliów (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Agencja Dostaw Euratomu (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (AEAPP) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON, EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Wspólne przedsięwzięcie - Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji Europejskiej za rok 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności