Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg

23. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Comisia Europeană (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Parlamentul European (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Consiliul European şi Consiliul (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Curtea de Justiție (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Curtea de Conturi (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Comitetul Economic şi Social European (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Comitetul Regiunilor (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Ombudsmanul European (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2017 - Serviciul European de Acţiune Externă (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi Europeană privind conturile anuale ale Fondului european de dezvoltare pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2017 - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2017 - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2017 - Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenţia Europeană de Mediu (AEM) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

CULT

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția GNSS European (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

PECH

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

FEMM

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON, EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, IMCO

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Întreprinderea comună - Siguranța navigației aeriene (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Întreprinderea comună - Aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Bioindustrii (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, REGI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Iniţiativa tehnologică comună privind medicamentele inovatoare (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Întreprinderea comună Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (Întreprinderea comună ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei Europene pentru exercițiul 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate