Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 11. september 2018 - Strasbourg

23. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2017 - Evropska komisija (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2017 - Evropski parlament (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski svet in Svet (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Sodišče (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Računsko sodišče (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2017 – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017– Odbor regij (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču - Zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za okolje (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

CULT

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za zdravila (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za pomorsko varnost (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: konsolidirani zaključni račun Evropske unije – proračunsko leto 2017 – Evropska železniška agencija (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – proračunsko leto 2017 – Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija za evropski GNSS (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PECH

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

FEMM

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski bančni organ (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON, EMPL

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropski azilni podporni urad (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Skupno podjetje – Varnost zračne plovbe (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Skupno podjetje – Aeronavtika in okolje (Čisto nebo) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije – Proračunsko leto 2017 – Pobuda za inovativna zdravila (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Skupno podjetje Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2017 – Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (skupno podjetje ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Posebna poročila Računskega sodišča o razrešnici Komisiji za leto 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov