Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

23. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska kommissionen (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europaparlamentet (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska rådet och rådet (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – domstolen (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – revisionsrätten (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – Regionkommittén (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska ombudsmannen (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – Datatillsynsmannen (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska utrikestjänsten (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten - Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska miljöbyrån (EEA) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 - Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Euratoms försörjningsbyrå (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska bankmyndigheten (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON, EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2017: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma företaget för flygledningstjänsten (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma företaget för flygteknik och miljö (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Biobaserade industrier (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma företaget Shift2Rail (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2017 – Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma företaget ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Revisionsrättens särskilda rapporter om ansvarsfriheten för kommissionen för 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy