Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Diskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 3.Slavnostní zasedání – Libanon
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Hlasování
  6.1.Rovnocennost přehlídek porostu ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Zvláštní opatření pro Řecko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.8.Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.9.Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.10.Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.11.Evropský sbor solidarity ***I (hlasování)
  6.12.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (hlasování)
  6.13.Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 * (hlasování)
  6.14.Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (hlasování)
  6.15.Rovnost jazyků v digitálním věku (hlasování)
  6.16.Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Situace v Maďarsku (rozprava)
 12.Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (rozprava)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 15.Autonomní zbraňové systémy (rozprava)
 16.Stav vztahů mezi EU a USA (rozprava)
 17.Sdělení předsednictví
 18.Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří (rozprava)
 19.Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (rozprava)
 20.Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou (rozprava)
 21.Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící ***I (rozprava)
 22.Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva ***I (rozprava)
 23.Předložení dokumentů
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (280 kb) Prezenční listina (64 kb)    Jmenovitá hlasování (1614 kb) 
 
Zápis (86 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (37 kb) Jmenovitá hlasování (105 kb) 
 
Zápis (289 kb) Prezenční listina (71 kb) Výsledky hlasování (599 kb) Jmenovitá hlasování (1714 kb) 
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí