Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Drøftelse med Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, om Europas fremtid (forhandling)
 3.Højtideligt møde - Libanon
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Valgs prøvelse
 6.Afstemningstid
  6.1.Ligestilling af markinspektioner ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.2.Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.3.Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.4.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2018: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.6.Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.7.Særlige foranstaltninger over for Grækenland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.8.Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.9.Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.10.Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.11.Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (afstemning)
  6.12.Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I (afstemning)
  6.13.Euratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020 * (afstemning)
  6.14.Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (afstemning)
  6.15.Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder (afstemning)
  6.16.Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Situationen i Ungarn (forhandling)
 12.Ophavsret på det digitale indre marked ***I (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 14.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)
 15.Autonome våbensystemer (forhandling)
 16.Status for forbindelserne mellem EU og USA (forhandling)
 17.Meddelelse fra formanden
 18.Nødsituationen i Libyen og Middelhavet (forhandling)
 19.Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (forhandling)
 20.Status for forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
 21.Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen ***I (forhandling)
 22.Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge ***I (forhandling)
 23.Modtagne dokumenter
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (279 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (1614 kb) 
 
Protokol (84 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (37 kb) Afstemning ved navneopråb (104 kb) 
 
Protokol (292 kb) Deltagerliste (70 kb) Afstemningsresultater (585 kb) Afstemning ved navneopråb (1554 kb) 
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik