Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 3.Πανηγυρική συνεδρίαση - Λίβανος
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Εκτελεστική απόφαση για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών κυκλοπροπυλοφεντανύλης και μεθοξυακετυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.8.Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.9.Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.10.Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.11.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ***I (ψηφοφορία)
  6.12.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I (ψηφοφορία)
  6.13.Πρόγραμμα της Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» * (ψηφοφορία)
  6.14.Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (ψηφοφορία)
  6.15.Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)
  6.16.Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Η κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 12.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (συζήτηση)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 14.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)
 15.Αυτόνομα οπλικά συστήματα (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (συζήτηση)
 17.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 18.Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λιβύη και στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 19.Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (συζήτηση)
 20.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 21.Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση ***I (συζήτηση)
 22.Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου ***I (συζήτηση)
 23.Κατάθεση εγγράφων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (311 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1614 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (93 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (40 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (107 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (314 kb) Κατάσταση παρόντων (80 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (606 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1660 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου