Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega (arutelu)
 3.Pidulik istung - Liibanon
 4.Istungi jätkamine
 5.Volituste kontrollimine
 6.Hääletused
  6.1.Põldtunnustamise samaväärsus ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.6.ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.Kreeka erimeetmed (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.8.Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.9.ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.10.Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.11.Euroopa solidaarsuskorpus ***I (hääletus)
  6.12.Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I (hääletus)
  6.13.Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ * (hääletus)
  6.14.Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis (hääletus)
  6.15.Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul (hääletus)
  6.16.Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Olukord Ungaris (arutelu)
 12.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 14.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (heakskiitmine)
 15.Autonoomsed relvasüsteemid (arutelu)
 16.ELi ja USA suhete seis (arutelu)
 17.Presidentuuri teadaanne
 18.Hädaolukord Liibüas ja Vahemere piirkonnas (arutelu)
 19.Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht (arutelu)
 20.ELi ja Hiina suhete seis (arutelu)
 21.Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll ***I (arutelu)
 22.Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil ***I (arutelu)
 23.Esitatud dokumendid
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (274 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1614 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (36 kb) Nimelise hääletuse tulemused (108 kb) 
 
Protokoll (285 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletustulemused (572 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1555 kb) 
Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika