Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates ar Grieķijas premjerministru Alexis Tsipras par Eiropas nākotni (debates)
 3.Svinīgā sēde — Libāna
 4.Sēdes atsākšana
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Lauka apskašu atbilstība ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.6.ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.7.Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.8.Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.9.ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.10.Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.11.Eiropas Solidaritātes korpuss ***I (balsošana)
  6.12.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (balsošana)
  6.13.Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" * (balsošana)
  6.14.Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (balsošana)
  6.15.Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā (balsošana)
  6.16.Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Stāvoklis Ungārijā (debates)
 12.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (debates)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 14.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)
 15.Autonomu ieroču sistēmas (debates)
 16.ES un ASV attiecību stāvoklis (debates)
 17.Sēdes vadītāja paziņojums
 18.Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā (debates)
 19.Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (debates)
 20.ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (debates)
 21.Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole ***I (debates)
 22.Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās ***I (debates)
 23.Dokumentu iesniegšana
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (280 kb)
29/11/2018 09:31
  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)
19/02/2019 08:44
 
Protokols (85 kb)
29/11/2018 09:31
  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)
19/02/2019 08:44
  Balsojumu rezultāti (37 kb)
31/12/2018 17:06
  Balsojumi pēc saraksta (103 kb)
22/12/2018 01:26
 
Protokols (290 kb)
29/11/2018 09:31
  Apmeklējumu reģistrs (72 kb)
19/02/2019 08:44
  Balsojumu rezultāti (595 kb)
31/12/2018 17:06
  Balsojumi pēc saraksta (1656 kb)
22/12/2018 01:26
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika