Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Greċja, Alexis Tsipras, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 3.Seduta solenni - Libanu
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-ġodda ċiklopropilfentanil u metossiaċetilfentanil għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2018: mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Miżuri speċifiċi għall-Greċja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (votazzjoni)
  
6.12.Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I (votazzjoni)
  
6.13.Il-Programm Euratom li jikkumplimenta l-Programm Qafas Orizzont 2020 * (votazzjoni)
  
6.14.Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (votazzjoni)
  
6.15.L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali (votazzjoni)
  
6.16.Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (dibattitu)
 12.Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (dibattitu)
 13.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 15.Sistemi ta' armi awtonomi (dibattitu)
 16.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (dibattitu)
 17.Avviż mill-Presidenza
 18.Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Libja u fil-Mediterran (dibattitu)
 19.It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (dibattitu)
 20.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (dibattitu)
 21.Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni ***I (dibattitu)
 22.Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali ***I (dibattitu)
 23.Dokumenti mressqa
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (282 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1614 kb) 
 
Minuti (86 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (36 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (105 kb) 
 
Minuti (301 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (596 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1647 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Novembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza