Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa (debat)
 3.Plechtige vergadering - Libanon
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Stemmingen
  6.1.De gelijkwaardigheid van veldkeuringen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.6.De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.7.Specifieke maatregelen voor Griekenland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.8.Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.9.Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.10.Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.11.Europees Solidariteitskorps ***I (stemming)
  6.12.Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I (stemming)
  6.13.Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma * (stemming)
  6.14.Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (stemming)
  6.15.Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (stemming)
  6.16.Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.De situatie in Hongarije (debat)
 12.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (debat)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming)
 15.Autonome wapensystemen (debat)
 16.Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (debat)
 17.Mededeling van de Voorzitter
 18.De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied (debat)
 19.Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (debat)
 20.Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (debat)
 21.Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten ***I (debat)
 22.Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I (debat)
 23.Ingekomen stukken
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (280 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (1614 kb) 
 
Notulen (85 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (39 kb) Hoofdelijke stemming (105 kb) 
 
Notulen (295 kb) Presentielijst (70 kb) Uitslag van de stemming (580 kb) Hoofdelijke stemming (1639 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid