Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy (debata)
 3.Uroczyste posiedzenie - Liban
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Głosowanie
  
6.1.Równoważność inspekcji polowych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych cyklopropylofentanylu oraz metoksyacetylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Szczególne środki dla Grecji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Europejski Korpus Solidarności ***I (głosowanie)
  
6.12.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (głosowanie)
  
6.13.Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji * (głosowanie)
  
6.14.Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (głosowanie)
  
6.15.Równość językowa w erze cyfrowej (głosowanie)
  
6.16.Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Sytuacja na Węgrzech (debata)
 12.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 15.Systemy broni autonomicznej (debata)
 16.Stan stosunków UE-USA (debata)
 17.Komunikat Przewodniczącego
 18.Sytuacja nadzwyczajna w Libii i basenie Morza Śródziemnego (debata)
 19.Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (debata)
 20.Stan stosunków UE-Chiny (debata)
 21.Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii ***I (debata)
 22.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych ***I (debata)
 23.Składanie dokumentów
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (275 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1614 kb) 
 
Protokół (86 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (37 kb) Wyniki głosowań imiennych (108 kb) 
 
Protokół (298 kb) Lista obecności (71 kb) Wyniki głosowania (586 kb) Wyniki głosowań imiennych (1646 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności