Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy (debata)
 3.Uroczyste posiedzenie - Liban
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Głosowanie
  6.1.Równoważność inspekcji polowych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych cyklopropylofentanylu oraz metoksyacetylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Szczególne środki dla Grecji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.9.Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.10.Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.11.Europejski Korpus Solidarności ***I (głosowanie)
  6.12.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (głosowanie)
  6.13.Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji * (głosowanie)
  6.14.Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (głosowanie)
  6.15.Równość językowa w erze cyfrowej (głosowanie)
  6.16.Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Sytuacja na Węgrzech (debata)
 12.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 15.Systemy broni autonomicznej (debata)
 16.Stan stosunków UE-USA (debata)
 17.Komunikat Przewodniczącego
 18.Sytuacja nadzwyczajna w Libii i basenie Morza Śródziemnego (debata)
 19.Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (debata)
 20.Stan stosunków UE-Chiny (debata)
 21.Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii ***I (debata)
 22.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych ***I (debata)
 23.Składanie dokumentów
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (275 kb)
29/11/2018 09:31
  Lista obecności (64 kb)
19/02/2019 08:44
 
Protokół (86 kb)
29/11/2018 09:31
  Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 08:44
  Wyniki głosowania (37 kb)
31/12/2018 17:06
  Głosowanie imienne (108 kb)
22/12/2018 01:26
 
Protokół (298 kb)
29/11/2018 09:31
  Lista obecności (71 kb)
19/02/2019 08:44
  Wyniki głosowania (586 kb)
31/12/2018 17:06
  Głosowanie imienne (1646 kb)
22/12/2018 01:26
Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności