Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul Europei (dezbatere)
 3.Ședință solemnă - Liban
 4.Reluarea ședinței
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Votare
  6.1.Echivalența inspecțiilor în câmp ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.2.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.7.Măsuri specifice referitoare la Grecia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.8.Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.9.Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.10.Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.11.Corpul european de solidaritate ***I (vot)
  6.12.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (vot)
  6.13.Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 * (vot)
  6.14.Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (vot)
  6.15.Egalitatea limbilor în epoca digitală (vot)
  6.16.Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Reluarea ședinței
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Situația din Ungaria (dezbatere)
 12.Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (dezbatere)
 13.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 14.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)
 15.Sistemele de arme autonome (dezbatere)
 16.Stadiul actual al relațiilor UE-SUA (dezbatere)
 17.Comunicarea Președintelui
 18.Situația de urgență din Libia și din Marea Mediterană (dezbatere)
 19.Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (dezbatere)
 20.Stadiul actual al relațiilor UE-China (dezbatere)
 21.Controlul numerarului care intră sau iese din Uniune ***I (dezbatere)
 22.Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor ***I (dezbatere)
 23.Depunere de documente
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (284 kb) Lista de prezenţă (64 kb)    Voturi prin apel nominal (1614 kb) 
 
Proces-verbal (85 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (36 kb) Voturi prin apel nominal (104 kb) 
 
Proces-verbal (296 kb) Lista de prezenţă (71 kb) Rezultatele voturilor (579 kb) Voturi prin apel nominal (1556 kb) 
Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate