Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Diskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy (rozprava)
 3.Slávnostná schôdza - Libanon
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Hlasovanie
  6.1.Rovnocennosť inšpekcií v teréne ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Vykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.7.Osobitné opatrenia pre Grécko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.8.Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.9.Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.10.Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.11.Európsky zbor solidarity ***I (hlasovanie)
  6.12.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (hlasovanie)
  6.13.Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 * (hlasovanie)
  6.14.Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom (hlasovanie)
  6.15.Rovnosť jazykov v digitálnom veku (hlasovanie)
  6.16.Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Situácia v Maďarsku (rozprava)
 12.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (rozprava)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)
 15.Autonómne zbraňové systémy (rozprava)
 16.Stav vzťahov medzi EÚ a USA (rozprava)
 17.Oznámenie predsedníctva
 18.Núdzová situácia v Líbyi a Stredozemí (rozprava)
 19.Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (rozprava)
 20.Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 21.Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu ***I (rozprava)
 22.Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva ***I (rozprava)
 23.Predloženie dokumentov
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (278 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (1614 kb) 
 
Zápisnica (86 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (37 kb) Hlasovania podľa mien (105 kb) 
 
Zápisnica (296 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovaní (592 kb) Hlasovania podľa mien (1647 kb) 
Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia