Index 
Jegyzőkönyv
PDF 297kWORD 85k
2018. szeptember 11., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita Alexisz Ciprasz görög miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)
 3.Ünnepélyes ülés – Libanon
 4.Az ülés folytatása
 5.Mandátumvizsgálat
 6.Szavazások órája
  6.1.A szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.2.Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.3.Végrehajtási határozat a ciklopropil-fentanil és a metoxiacetil-fentanil új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.4.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.5.4/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.6.Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.7.Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.8.A sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségei (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.9.Az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.10.A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.11.Európai Szolidaritási Testület ***I (szavazás)
  6.12.A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I (szavazás)
  6.13.A Horizont 2020 keretprogramot kiegészítő Euratom program * (szavazás)
  6.14.Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedések (szavazás)
  6.15.A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban (szavazás)
  6.16.A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az ülés folytatása
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A magyarországi helyzet (vita)
 12.A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (vita)
 13.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 14.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése) (jóváhagyás)
 15.Autonóm fegyverrendszerek (vita)
 16.Az EU–USA kapcsolatok állása (vita)
 17.Az elnök közleménye
 18.A líbiai és földközi-tengeri vészhelyzet (vita)
 19.Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (vita)
 20.Az EU–Kína kapcsolatok helyzete (vita)
 21.Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése ***I (vita)
 22.A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés ***I (vita)
 23.Dokumentumok benyújtása
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.08-kor nyitják meg.


2. Vita Alexisz Ciprasz görög miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)

Vita Alexisz Ciprasz görög miniszterelnökkel Európa jövőjéről (2018/2730(RSP))

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz a vita bevezetéseképpen.

Felszólal: Alexisz Ciprasz (Görögország iniszterelnöke).

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Konstantinos Papadakis, független.

Felszólal: Alexisz Ciprasz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Morvai Krisztina, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Alexisz Ciprasz.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.42-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


3. Ünnepélyes ülés – Libanon

A Parlament Michel Aunnak, a Libanoni Köztársaság elnökének felszólalása alkalmából 12.07 és 12.32 között ünnepélyes ülést tart.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök


4. Az ülés folytatása

Az ülés 12.34-kor folytatódik.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2018. július 3-i, illetve szeptember 2-i hatállyal érvényesnek tekinti Romeo Franz és Christophe Hansen mandátumát.

°
° ° °

Felszólal: Notis Marias, Olaf Stuger és Udo Voigt.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. A szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazíliában termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovában a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovában termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0318)


6.2. Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0319)


6.3. Végrehajtási határozat a ciklopropil-fentanil és a metoxiacetil-fentanil új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0320)


6.4. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0321)


6.5. 4/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 4/2018. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0322)


6.6. Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az uniós kohéziós politika hatásáról Észak-Írországban [2017/2225(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0323)


6.7. Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Az Európai Parlament 2018. szeptember 11-i állásfoglalása a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések az (EU) 2015/1839 rendelet szerinti végrehajtásáról [2018/2038(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0324)


6.8. A sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségei (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről [2017/2277(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0325)


6.9. Az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén az EU és a harmadik országok között fennálló kapcsolatokról [2017/2253(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0326)


6.10. A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU határrégiói növekedésének és kohéziójának előmozdításáról [2018/2054(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0327)


6.11. Európai Szolidaritási Testület ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, KÖZÖS NYILATKOZAT és a BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0328)

Felszólalások

Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ideiglenes megállapodásról tartott szavazás előtt, aki az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése alapján kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (159 mellette, 476 ellene, 49 tartózkodás).


6.12. A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, KÖZÖS NYILATKOZAT és a BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0329)


6.13. A Horizont 2020 keretprogramot kiegészítő Euratom program * (szavazás)

Jelentés az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2019–2020) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0330)

Felszólalások

Rebecca Harms, aki a szavazás után és eredményének nyomán kéri, hogy nevét töröljék a jelentésről.


6.14. Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedések (szavazás)

Jelentés az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedésekről [2018/2055(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0331)


6.15. A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban (szavazás)

Jelentés a nyelvek közötti egyenlőségről a digitális korban [2018/2028(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0332)


6.16. A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése (szavazás)

Jelentés a fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése [2018/2003(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0333)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Derek Vaughan-jelentés – A8-0240/2018
Daniel Hannan és Seán Kelly

Pascal Arimont-jelentés – A8-0244/2018
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák és Morvai Krisztina

Jana Žitňanská-jelentés – A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer és Jiří Pospíšil

Brian Hayes-jelentés – A8-0263/2018
Miguel Viegas

Krzysztof Hetman-jelentés – A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas és Notis Marias

Helga Trüpel-jelentés – A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld és Momchil Nekov

Ruža Tomašić-jelentés – A8-0227/2018
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ivana Maletić és Miguel Viegas

Pina Picierno-jelentés – A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Morvai Krisztina, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil és Dobromir Sośnierz

Jill Evans-jelentés – A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias és Momchil Nekov

Heidi Hautala-jelentés – A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.54-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


9. Az ülés folytatása

Az ülés 15.10-kor folytatódik.


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A magyarországi helyzet (vita)

Jelentés a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű kockázatának megállapítására felszólító javaslatról [2017/2131(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ingeborg Gräßle (a CONT bizottság véleményének előadója), Petra Kammerevert (a CULT bizottság véleményének előadója), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (az AFCO bizottság véleményének előadója) és Maria Noichl (a FEMM bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Orbán Viktor (Magyarország miniszterelnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, Szájer József, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, Romeo Franz felszólalásával kapcsolatban, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Balczó Zoltán, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, Ujhelyi István, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Gál Kinga, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Járóka Lívia, Niedermüller Péter, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Kósa Ádám, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver és Járóka Lívia, James Carver felszólalásával kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini és Maria Grapini.

Felszólal: Orbán Viktor, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler és Judith Sargentini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.12-i jegyzőkönyv, 6.7. pont .

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök


12. A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (vita)

Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Catherine Stihler (az IMCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Zdzisław Krasnodębski (az ITRE bizottság véleményének előadója), Marc Joulaud (a CULT bizottság véleményének előadója), Michał Boni (a LIBE bizottság véleményének előadója), Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken és Evelyn Regner.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) és Axel Voss.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.12-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


13. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P8_TA(2017)0411(COR01) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2018.9.10-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése).


14. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése) (jóváhagyás)

Az elnök bejelenti, hogy nem érkezett hozzá kérés valamely képviselőcsoporttól vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől arra vonatkozóan, hogy bocsássák szavazásra az INTA bizottságnak a 2018. szeptember 10-i, hétfői jegyzőkönyvben (2018.9.10-i jegyzőkönyv, 9. pont ) bejelentett kérését, amelynek tárgya az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatandó konzultáció arra vonatkozóan, hogy az EGBSZ adjon ki véleményt a belső tanácsadó csoportok működéséről.

A kérelmet tehát az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadottnak kell tekinteni.


15. Autonóm fegyverrendszerek (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Autonóm fegyverrendszerek (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund és Neena Gill.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, a PPE képviselőcsoport nevében, az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, az S&D képviselőcsoport nevében, az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.12-i jegyzőkönyv, 6.8. pont .


16. Az EU–USA kapcsolatok állása (vita)

Jelentés az EU–USA kapcsolatok állásáról [2017/2271(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Bernd Lange (az INTA bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, James Carver, független, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa és Lampros Fountoulis.

ELNÖKÖL:
JÁRÓKA Lívia alelnök

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly és Paulo Rangel.

Felszólal: Federica Mogherini és Elmar Brok.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.12-i jegyzőkönyv, 6.9. pont .

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


17. Az elnök közleménye

Az eljárási szabályzat 166. cikke értelmében az elnök úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz Georges Bachhal, Guillaume Balasszal, José Bovéval, Edouard Martinnal, Claude Rolinnel, Maria Arenával és Isabelle Thomas-val szemben, mert a 2018. július 3-i plenáris ülésen (2. pont és 2018.7.3-i jegyzőkönyv, 4. pont ) csoportos fellépésükkel komolyan és az eljárási szabályzat 11. cikkében meghatározott elveket megsértve megzavarták a Parlament munkáját. Viselkedésük miatt a plenáris ülést nem elhanyagolható időtartamra meg kellett szakítani.

Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena és Isabelle Thomas esetében a szankció egyrészt 5 napnyi napidíj megvonása, másrészt – a plenáris ülésen történő szavazáshoz való joguk sérelme nélkül – a Parlament és szervei összes tevékenységében való részvételük 2018. szeptember 11-től kezdődően 5 egymást követő napra történő felfüggesztése, amely napokon a Parlament vagy bármely szerve, bizottsága vagy küldöttsége ülésezik.

Edouard Martin esetében, mivel az ő cselekedete súlyosabb, mint a többi érintett képviselőé, a szankció egyrészt 8 napnyi napidíj megvonása, másrészt – a plenáris ülésen történő szavazáshoz való jogának sérelme nélkül – a Parlament és szervei összes tevékenységében való részvételének 2018. szeptember 11-től kezdődően 8 egymást követő napra történő felfüggesztése, amely napokon a Parlament vagy bármely szerve, bizottsága vagy küldöttsége ülésezik.

A döntésről az érintett képviselőket értesítették, akik a Parlament eljárási szabályzatának 167. cikke alapján a döntés ellen belső jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Elnökséghez.

Mivel Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas és Edouard Martin az említett cikk alapján jogorvoslati kérelmet nyújtott be, az ellenük kiszabott szankciókat felfüggesztik addig, amíg a Parlament Elnöksége döntést nem hoz.


18. A líbiai és földközi-tengeri vészhelyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A líbiai és földközi-tengeri vészhelyzet (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nathan Gill, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Eleftherios Synadinos, független.

ELNÖKÖL:
JÁRÓKA Lívia alelnök

Felszólal: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein és Alfred Sant.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


19. Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Neoklis Sylikiotis.

Felszólal: Federica Mogherini.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


20. Az EU–Kína kapcsolatok helyzete (vita)

Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről [2017/2274(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Iuliu Winkler (az INTA bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Stefan Eck (az ENVI bizottság véleményének előadója), Julia Pitera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mirosław Piotrowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Tőkés László, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal: Federica Mogherini és Bas Belder.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.12-i jegyzőkönyv, 6.10. pont .


21. Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése ***I (vita)

Jelentés az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0825 - C8-0001/2017- 2016/0413(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Mady Delvaux és Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux és Juan Fernando López Aguilar előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Grapini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati, Neena Gill és Tomáš Zdechovský.

Felszólal: Pierre Moscovici, Mady Delvaux és Juan Fernando López Aguilar.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.12-i jegyzőkönyv, 6.5. pont .


22. A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés ***I (vita)

Jelentés a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eva Joly (az ECON bizottság véleményének előadója), Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici és Emilian Pavel.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja) és Ignazio Corrao.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.12-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


23. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Európai Bizottság (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Európai Parlament (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Európai Tanács és Tanács (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Bíróság (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Számvevőszék (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Régiók Bizottsága (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Európai ombudsman (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Európai adatvédelmi biztos (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Európai Külügyi Szolgálat (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek: Az Európai Fejlesztési Alap éves beszámolója – 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

EMPL, ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es pénzügyi év - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

EMPL

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI, LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Környezetvédelmi Ügynökség (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészégvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

EMPL

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

CULT

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es pénzügyi év – Európai Képzési Alapítvány (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

EMPL

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év - Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es pénzügyi év – Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai GNSS Ügynökség (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

PECH

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Euratom Ellátási Ügynökség (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

FEMM

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Bankhatóság (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ECON

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ECON, EMPL

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ECON

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es pénzügyi év – Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (ORECE) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE, IMCO

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Jelentés az uniós ügynökségek 2017-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év –Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság - Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Közös Vállalkozás - A légi közlekedés biztonsága (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE, TRAN

- Európai Bizottság - Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Közös Vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI, ITRE, TRAN

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Bioalapú Iparágak (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE, REGI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI, ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2017-es költségvetési év – Közös Vállalkozás – Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2017-es pénzügyi év - Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE, TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója - 2017-es pénzügyi év - Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL Közös Vállalkozás) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2017. évi mentesítéséről (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

utalva

illetékes:

CONT


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 626.050/OJME).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2018. november 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat