Indiċi 
Minuti
PDF 301kWORD 86k
It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Greċja, Alexis Tsipras, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 3.Seduta solenni - Libanu
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.2.Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.3.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-ġodda ċiklopropilfentanil u metossiaċetilfentanil għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2018: mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.6.L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.7.Miżuri speċifiċi għall-Greċja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.8.Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.9.Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.10.It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.11.Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (votazzjoni)
  6.12.Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I (votazzjoni)
  6.13.Il-Programm Euratom li jikkumplimenta l-Programm Qafas Orizzont 2020 * (votazzjoni)
  6.14.Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (votazzjoni)
  6.15.L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali (votazzjoni)
  6.16.Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (dibattitu)
 12.Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (dibattitu)
 13.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 15.Sistemi ta' armi awtonomi (dibattitu)
 16.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (dibattitu)
 17.Avviż mill-Presidenza
 18.Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Libja u fil-Mediterran (dibattitu)
 19.It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (dibattitu)
 20.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (dibattitu)
 21.Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni ***I (dibattitu)
 22.Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali ***I (dibattitu)
 23.Dokumenti mressqa
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.08.


2. Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Greċja, Alexis Tsipras, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Greċja, Alexis Tsipras, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2730(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Intervent ta': Alexis Tsipras (Prim Ministru tal-Greċja).

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, u Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Alexis Tsipras.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki u Juan Fernando López Aguilar.

Intervent ta': Alexis Tsipras.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta solenni: 11.42.)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


3. Seduta solenni - Libanu

Min-12.07 san-12.32 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Michel Aoun, President tar-Repubblika Libaniża.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President


4. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.34.


5. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jikkonvalida l-mandat ta' Romeo Franz u Christophe Hansen b'effett mid-data 3 ta' Lulju u 2 ta' Settembru 2018, rispettivament.

°
° ° °

Interventi ta': Notis Marias, Olaf Stuger u Udo Voigt.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


6.1. Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Brażil għal uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa tal-pjanti tal-għalf, u għal uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa taċ-ċereali, u fir-rigward tal-ekwivalenza taż-żerriegħa tal-pjanti tal-għalf u ż-żerriegħa taċ-ċereali prodotti fil-Brażil, kif ukoll fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Moldova għal uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa taċ-ċereali, uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa tal-ħxejjex, u fir-rigward tal-ewkivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali, taż-żerriegħa tal-ħxejjex u taż-żerriegħa tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra prodotti fil-Moldova [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0318)


6.2. Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0319)


6.3. Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-ġodda ċiklopropilfentanil u metossiaċetilfentanil għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-ġodda N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ċiklopropankarbossammid (ċiklopropilfentanil) u 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]aċetammid (metossiaċetilfentanil) għal miżuri ta' kontroll [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0320)


6.4. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0321)


6.5. Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2018: mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tiġi provduta għajnuna lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0322)


6.6. L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq [2017/2225(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0323)


6.7. Miżuri speċifiċi għall-Greċja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri speċifiċi għall-Greċja skont ir-Regolament 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0324)


6.8. Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità [2017/2277(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0325)


6.9. Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji [2017/2253(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0326)


6.10. It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE [2018/2054(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0327)


6.11. Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jistabbilixxi l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1288/2013, (UE) Nru 1293/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU, DIKJARAZZJONI KONĠUNTA u DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0328)

Interventi

Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, qabel il-votazzjoni dwar il-ftehim provviżorju, biex titlob li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim provviżorju, f'konformità mal-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VE (159 vot favur, 476 kontra, 49 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.


6.12. Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU, DIKJARAZZJONI KONĠUNTA u DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0329)


6.13. Il-Programm Euratom li jikkumplimenta l-Programm Qafas Orizzont 2020 * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (2019-2020) li jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020 [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0330)

Interventi

Rebecca Harms, wara l-votazzjoni u abbażi tar-riżultati tagħha, biex titlob li isimha jiġi rtirat mir-rapport.


6.14. Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE [2018/2055(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0331)


6.15. L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali (votazzjoni)

Rapport dwar l-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali [2018/2028(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0332)


6.16. Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (votazzjoni)

Rapport dwar il-ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti [2018/2003(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0333)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan u Seán Kelly

Rapport Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák u Krisztina Morvai

Rapport Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer u Jiří Pospíšil

Rapport Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Rapport Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas u Notis Marias

Rapport Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld u Momchil Nekov

Rapport Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Ivana Maletić u Miguel Viegas

Rapport Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil u Dobromir Sośnierz

Rapport Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias u Momchil Nekov

Rapport Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.54.)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.10.


10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (dibattitu)

Rapport dwar proposta li titlob lill-Kunsill jiddetermina, skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-eżistenza ta' riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni [2017/2131(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini ppreżentat ir-rapport.

Interventi ta': Ingeborg Gräßle (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Petra Kammerevert (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO) u Maria Noichl (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM).

Interventi ta': Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Viktor Orbán (Primr Ministru tal-Ungerija).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, dwar l-intervent ta' Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver u Lívia Járóka, dwar l-intervent ta' James Carver (il-President iċċara xi punti).

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini u Maria Grapini.

Interventi ta': Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler u Judith Sargentini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal-Minuti ta' 12.9.2018.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President


12. Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Catherine Stihler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO).

Intervent ta': Mariya Gabriel (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Zdzisław Krasnodębski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Marc Joulaud (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Michał Boni (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, u Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken u Evelyn Regner.

Interventi ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni) u Axel Voss.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti ta' 12.9.2018.


13. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P8_TA(2017)0411(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 10 tal-Minuti ta' 10.9.2018).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


14. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba minn għadd ta' Membri jew minn grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx dwar jekk talba mingħand il-Kumitat INTA għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għandhiex tkun sottoposta għal vot biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar it-tħaddim tal-Gruppi Konsultattivi Domestiċi, imħabbra fil-Minuti tat-Tnjen 10 ta' Settembru 2018 (punt 9 tal-Minuti ta' 10.9.2018).

Bi qbil mal-Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba se titqies bħala approvata.


15. Sistemi ta' armi awtonomi (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sistemi ta' armi awtonomi (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund u Neena Gill.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE, dwar is-sistemi ta' armi awtonomi (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, au nom du groupe PPE, dwar sistemi ta' armi awtonomi (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, au nom du groupe ALDE, dwar sistemi ta' armi awtonomi (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, au nom du groupe ECR, dwar is-sistemi ta' armi awtonomi (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, dwar is-sistemi ta' armi awtonomi (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, au nom du groupe GUE/NGL, dwar sistemi ta' armi awtonomi (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, au nom du groupe S&D, dwar is-sistemi ta' armi awtonomi (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal-Minuti ta' 12.9.2018.


16. Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (dibattitu)

Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti [2017/2271(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Bernd Lange (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA).

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, James Carver Membru mhux affiljat, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa u Lampros Fountoulis.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly u Paulo Rangel.

Interventi ta': Federica Mogherini u Elmar Brok.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal-Minuti ta' 12.9.2018.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


17. Avviż mill-Presidenza

F'konformità mal-Artikolu 166 tar-Regoli ta' Proċeduri, il-President iddeċieda li jimponi sanzjonijiet fuq Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena u Isabelle Thomas talli wettqu azzjonijiet bħala grupp waqt is-seduta plenarja tat-3 ta' Lulju 2018 (punt 2 u punt 4 tal-Minuti ta' 3.7.2018) li sfrattaw serjament ix-xogħol tal-Parlament bi ksur tal-prinċipji mniżżla fl-Artikolu 11 tar-Regoli ta' Proċedura. Il-kondotta tagħhom ikkawżat interruzzjoni li d-durata tagħha matul is-seduta plenarja kienet waħda traskurabbli.

Fil-konfront ta' Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena u Isabelle Thomas, is-sanzjoni tikkonsisti l-ewwel nett fit-it-telf tad-dritt għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' ħamest ijiem u, it-tieni nett, u mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-vot fil-plenarja, fis-sospensjoni tal-parteċipazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi tiegħu għal perjodu ta' ħamest ijiem konsekuttivi ta' laqgħat tal-Parlament jew ta' kwalunkwe wieħed mill-korpi, kumitati jew delegazzjonijiet tiegħu, b'effett mill-11 ta' Settembru 2018.

Fil-każ ta' Edouard Martin, minħabba s-serjetà tal-azzjoni tiegħu fir-rigward tal-azzjonijiet tal-Membri l-oħra kkonċernati, is-sanzjoni tikkonsisti l-ewwel nett fit-it-telf tad-dritt għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' tmint ijiem, it-tieni nett, u mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-vot fil-plenarja, fis-sospensjoni tal-parteċipazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi tiegħu, għal perjodu ta' tmint ijiem konsekuttivi ta' laqgħat tal-Parlament jew ta' kwalunkwe wieħed mill-korpi, kumitati jew delegazzjonijiet tiegħu, b'effett mill-11 ta’ Settembru 2018.

Id-deċiżjoni ġiet nnotifikata lill-Membri kkonċernati, u jistgħu jressqu appell intern kontra din id-deċiżjoni lill-Bureau f'konformità mal-Artikolu 167 tar-Regoli ta' Proċudura tal-Parlament.

Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas u Edouard Martin ressqu appell skont l-Artikolu msemmi hawn fuq, l-applikazzjoni tas-sanzjoni fil-konfront tagħhom hija sospiża sa meta l-Bureau jieħu azzjni fir-rigward tagħha.


18. Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Libja u fil-Mediterran (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Libja u fil-Mediterran (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nathan Gill f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, u Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta': Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein u Alfred Sant.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Neoklis Sylikiotis.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.9 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


20. Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (dibattitu)

Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina [2017/2274(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Intervent ta': Iuliu Winkler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA).

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Stefan Eck (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Julia Pitera f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Mirosław Piotrowski f'isem il-Grupp ECR, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam u Laima Liucija Andrikienė.

Interventi ta': Federica Mogherini u Bas Belder.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal-Minuti ta' 12.9.2018.


21. Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-flus deħlin jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Mady Delvaux u Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux u Juan Fernando López Aguilar ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Maria Grapini f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Dariusz Rosati, Neena Gill u Tomáš Zdechovský.

Interventi ta': Pierre Moscovici, Mady Delvaux u Juan Fernando López Aguilar.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal-Minuti ta' 12.9.2018.


22. Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Eva Joly (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici u Emilian Pavel.

Interventi ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni) u Ignazio Corrao.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal-Minuti ta' 12.9.2018.


23. Dokumenti mressqa

Id-dokumenti segwenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Kummissjoni Ewropea (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Parlament Ewropew (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Ombudsman Ewropew (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri - Kontijiet Annwali tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

DEVE, BUDG

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

EMPL, ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

CULT

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PECH

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

FEMM

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ECON, EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE, IMCO

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Impriża Konġunta - Is-sikurezza tan-navigazzjoni bl-ajru (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Impriża Konġunta - Ajrunawtika u Ambjent (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI, ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI, ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - L-Impriża Konġunta Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2017 - Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kwittanza lill-Kummissjoni 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 626.050/OJME).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Novembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza