Index 
Proces-verbal
PDF 296kWORD 85k
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul Europei (dezbatere)
 3.Ședință solemnă - Liban
 4.Reluarea ședinței
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Votare
  6.1.Echivalența inspecțiilor în câmp ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.2.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.7.Măsuri specifice referitoare la Grecia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.8.Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.9.Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.10.Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.11.Corpul european de solidaritate ***I (vot)
  6.12.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (vot)
  6.13.Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 * (vot)
  6.14.Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (vot)
  6.15.Egalitatea limbilor în epoca digitală (vot)
  6.16.Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Reluarea ședinței
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Situația din Ungaria (dezbatere)
 12.Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (dezbatere)
 13.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 14.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)
 15.Sistemele de arme autonome (dezbatere)
 16.Stadiul actual al relațiilor UE-SUA (dezbatere)
 17.Comunicarea Președintelui
 18.Situația de urgență din Libia și din Marea Mediterană (dezbatere)
 19.Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (dezbatere)
 20.Stadiul actual al relațiilor UE-China (dezbatere)
 21.Controlul numerarului care intră sau iese din Uniune ***I (dezbatere)
 22.Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor ***I (dezbatere)
 23.Depunere de documente
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.08.


2. Dezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul Europei (2018/2730(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație în introducerea dezbaterii.

A intervenit Alexis Tsipras (prim-ministrul Greciei).

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Konstantinos Papadakis, neafiliat.

A intervenit Alexis Tsipras.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Alexis Tsipras.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.42 în așteptarea ședinței solemne.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


3. Ședință solemnă - Liban

De la 12.07 la 12.32, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui Michel Aoun, președintele Republicii Libaneze.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte


4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.34.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Romeo Franz și Christophe Hansen cu efect de la 3 iulie, respectiv de la 2 septembrie 2018.

°
° ° °

Au intervenit: Notis Marias, Olaf Stuger și Udo Voigt.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Echivalența inspecțiilor în câmp ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0318)


6.2. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0319)


6.3. Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în privința noilor substanțe psihoactive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă (ciclopropilfentanil) și 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil) [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0320)


6.4. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0321)


6.5. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0322)


6.6. Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord [2017/2225(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0323)


6.7. Măsuri specifice referitoare la Grecia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a unor măsuri specifice referitoare la Grecia în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0324)


6.8. Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate [2017/2277(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0325)


6.9. Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare [2017/2253(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0326)


6.10. Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE [2018/2054(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0327)


6.11. Corpul european de solidaritate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE COMUNĂ și DECLARAȚIA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0328)

Intervenții

Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, înaintea votului privind acordul provizoriu, pentru a cere ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59, alineatul 3 din Regulamentul de procedură.

Cu VE (159 pentru, 476 împotrivă, 49 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


6.12. Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE COMUNĂ și DECLARAȚIA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0329)


6.13. Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0330)

Intervenții

Rebecca Harms, după vot și luând în considerare rezultatele acestuia, pentru a cere retragerea numelui ei de pe raport.


6.14. Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (vot)

Raport referitor la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE [2018/2055(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0331)


6.15. Egalitatea limbilor în epoca digitală (vot)

Raport referitor la egalitatea limbilor în epoca digitală [2018/2028(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0332)


6.16. Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (vot)

Raport referitor la gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile [2018/2003(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0333)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan și Seán Kelly

Raport Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák și Krisztina Morvai

Raport Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer și Jiří Pospíšil

Raport Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Raport Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas și Notis Marias

Raport Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld și Momchil Nekov

Raport Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Ivana Maletić și Miguel Viegas

Raport Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil și Dobromir Sośnierz

Raport Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias și Momchil Nekov

Raport Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.54.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.10.


10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Situația din Ungaria (dezbatere)

Raport privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea [2017/2131(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Ingeborg Gräßle (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO) și Maria Noichl (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM).

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

A intervenit Viktor Orbán (prim-ministrul Ungariei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, cu privire la intervenția lui Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver și Lívia Járóka, cu privire la intervenția lui James Carver (Președintele a făcut câteva precizări).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini și Maria Grapini.

Au intervenit: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler și Judith Sargentini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 12.9.2018.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte


12. Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile de autor în piața unică digitală [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss și-a prezentat raportul.

A intervenit Catherine Stihler (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO).

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit: Zdzisław Krasnodębski (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marc Joulaud (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Michał Boni (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, și Sajjad Karim, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken și Evelyn Regner.

Au intervenit: Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) și Axel Voss.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 12.9.2018.


13. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P8_TA(2017)0411(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 10 al PV din 10.9.2018).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


14. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați sau din partea unui grup sau a unor grupuri politice care să atingă cel puțin pragul redus cu privire la supunerea la vot a unei cereri de consultare a Comitetului Economic și Social European de către Comisia INTA în vederea emiterii de către aceasta a unui aviz referitor la funcționarea grupurilor consultative interne, anunțată în cadrul procesului verbal de luni, 10 septembrie 2018 (punctul 9 al PV din 10.9.2018).

Prin urmare, în conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, această cerere se consideră aprobată.


15. Sistemele de arme autonome (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund și Neena Gill.

A intervenit Federica Mogherini.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 12.9.2018.


16. Stadiul actual al relațiilor UE-SUA (dezbatere)

Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-SUA [2017/2271(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok și-a prezentat raportul.

A intervenit Bernd Lange (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA).

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, James Carver, neafiliat, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa și Lampros Fountoulis.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly și Paulo Rangel.

Au intervenit: Federica Mogherini și Elmar Brok.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 12.9.2018.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


17. Comunicarea Președintelui

În conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, Președintele a decis să impună sancțiuni domnilor Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin și doamnelor Maria Arena și Isabelle Thomas, care au desfășurat o acțiune în grup la ședința plenară de la 3 iulie 2018 (punctul 2 și punctul 4 din PV al ședinței de la 3 iulie 2018) și au perturbat astfel în mod grav lucrările Parlamentului, încălcând principiile definite la articolul 11 din Regulamentul de procedură. Conduita lor a cauzat o întrerupere de durată semnificativă a ședinței plenare.

În ceea ce îi privește pe domnii Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin și pe doamnele Maria Arena și Isabelle Thomas, sancțiunea aplicată constă, în primul rând, în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de cinci zile, în al doilea rând, fără a aduce atingere dreptului de vot în ședința plenară, în suspendarea participării la toate activitățile Parlamentului pe o perioadă de cinci zile consecutive în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile și delegațiile sale se reunesc, cu începere de la 11 septembrie 2018.

În ceea ce îl privește pe domnul Edouard Martin, având în vedere faptul că acțiunea sa a fost mai gravă decât a celorlați deputați în cauză, sancțiunea constă, în primul rând, în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de opt zile, în al doilea rând, fără a aduce atingere dreptului de vot în ședința plenară, în suspendarea participării la toate activitățile Parlamentului pe o perioadă de opt zile consecutive, în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile și delegațiile sale se reunesc, cu începere de la 11 septembrie 2018.

Decizia a fost notificată deputaților în cauză, care pot introduce o cale de atac internă vizând această decizie în fața Biroului, în conformitate cu articolul 167 din Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas și Edouard Martin au introdus o cale de atac conform articolului citat mai sus, prin urmare, în ceea ce îi privește, sancțiunea se suspendă până la pronunțarea deciziei Biroului.


18. Situația de urgență din Libia și din Marea Mediterană (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația de urgență din Libia și din Marea Mediterană (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Nathan Gill, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, și Eleftherios Synadinos, neafiliat.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein și Alfred Sant.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, și Neoklis Sylikiotis.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 13.9.2018.


20. Stadiul actual al relațiilor UE-China (dezbatere)

Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-China [2017/2274(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

A intervenit Iuliu Winkler (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA).

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Stefan Eck (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Julia Pitera, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam și Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit: Federica Mogherini și Bas Belder.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 12.9.2018.


21. Controlul numerarului care intră sau iese din Uniune ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017- 2016/0413(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Mady Delvaux și Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux și Juan Fernando López Aguilar și-au prezentat raportul.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Emil Radev, în numele Grupului PPE, Maria Grapini, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Dariusz Rosati, Neena Gill și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Mady Delvaux și Juan Fernando López Aguilar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 12.9.2018.


22. Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Eva Joly (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici și Emilian Pavel.

Au intervenit: Julian King (membru al Comisiei) și Ignazio Corrao.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 12.9.2018.


23. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Comisia Europeană (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Parlamentul European (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Consiliul European şi Consiliul (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Curtea de Justiție (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Curtea de Conturi (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Comitetul Economic şi Social European (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Comitetul Regiunilor (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Ombudsmanul European (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2017 - Serviciul European de Acţiune Externă (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi Europeană privind conturile anuale ale Fondului european de dezvoltare pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2017 - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2017 - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2017 - Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenţia Europeană de Mediu (AEM) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

CULT

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția GNSS European (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

PECH

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

FEMM

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON, EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, IMCO

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Întreprinderea comună - Siguranța navigației aeriene (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Întreprinderea comună - Aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2017 - Bioindustrii (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, REGI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Iniţiativa tehnologică comună privind medicamentele inovatoare (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Întreprinderea comună Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2017 - Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (Întreprinderea comună ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei Europene pentru exercițiul 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 626.050/OJME).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate